Preloader
E-mail: info@gftfilter.com / Tel: +90 326-446-1213

İnsan Kaynakları Politikamız

Türk sanayindeki öncü konumunu ve kapasitesini arttırarak sürdüren, Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan GFT Filtre,
· Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
· Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve isteklendirme ortamı sağlamayı,
· Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
· Eğitim ve geliştirme program ve eğitimlerimizle çalışanlarımızı daha verimli kılmak,
· Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
· Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,
· Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

Eğitim ve Gelişim Sistemi

İnsan kaynağına büyük önem veren, bu anlamda sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen GFT Filtre, çalışanların talepleri, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerdeki gelişim alanları, yıllık hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimler, kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.
· Bu süreç, pozisyon ve ünvan bazında liderlik gelişim programları, mentorluk ve koçluk çalışmaları ile de desteklenmektedir.
· Gerçekleşen eğitimler sonunda katılımcılarımızın eğitimler ile ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak, eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenmektedir.
· Saat ücretli çalışanların zorunlu mesleki eğitimleri ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışma standartlarına göre eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta ve bu eğitimler akredite kurumlar aracılığı ile düzenlenmektedir.
· GFT Filtre olarak; Lise ve üniversite öğrencilerine sağladığı staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip, onları iş hayatına hazırlamaktadır.